REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUKSUS DOM

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

II. OPIS USŁUG/ PRODUKTÓW

III. ZASADY ZAMÓWIENIA TOWARÓW/ USŁUG

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

VII. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMÓW

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.luksusdom.pl prowadzony jest przez Pana Piotra Adamskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Luksus Dom Import- Eksport Piotr Adamski z siedzibą w Zbrudzewie (63-100), ul. Śremska 7 B, adres poczty elektronicznej: e-sklep@luksusdom.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 61 282 86 90.

Regulamin Sklepu

I. DANE I ADRES FIRMY:

Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.luksusdom.pl, zwanego dalej sklepem, prowadzonego przez: Pana Piotra Adamskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Luksus Dom Import- Eksport Piotr Adamski z siedzibą w Zbrudzewie (63-100), ul. Śremska 7 B, adres poczty elektronicznej: e-sklep@luksusdom.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 61 282 86 90.

Prawa autorskie do serwisu naszego sklepu oraz treści w nim zawartych przysługują firmie Luksus Dom. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej www.luksusdom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Przed złożeniem zamówienia Klient poświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

II. GODZINY PRACY, KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 9:30 do 18:00 w soboty od 9:00 do 14:00 i w tych godzinach można się z nami kontaktować.

Prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: e- sklep@luksusdom.pl albo

telefon (+48) 61 282 86 90

III. ZAMAWIANIE TOWARÓW, DOSTAWA

1. W celu zamówienia towaru w naszym sklepie należy najpierw zarejestrować się. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym prosimy o podanie podstawowych danych, w tym aktualnego adresu do wysyłki oraz adresu e-mail . Dane te są weryfikowane przez nasz system i naszych konsultantów do spraw sprzedaży.

2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem, wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Rozdziałem 7. O pozytywnej weryfikacji, Klient otrzymuje na wskazany adres elektroniczny mail o aktywowaniu konta wraz z hasłem i loginem, za pomocą których loguje się na naszą stronę w celu przeglądania towarów lub realizacji zamówienia.

3. Klient, który nie dokona żadnego zamówienia w ciągu 60 dni od momentu rejestracji, powinien liczyć się z tym, iż rejestracja zostanie anulowana. W większości przypadków, konto zawieszone lub zablokowane można aktywować ponownie poprzez kontakt e-mail na adres: e-sklep@luksusdom.pl.

4. W przypadku naruszeń i nadużyć, konto Klienta może zostać usunięte z naszej bazy, bez możliwości ponownej rejestracji. Każdy Klient ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o anulowanie konta na nasz adres e-mail: e-sklep@luksusdom.pl.

5. Po zalogowaniu do systemu, Klient ma wgląd do swoich danych, swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych.

6. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www. e-sklep@luksusdom.pl, dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, jego ilości, ew. koloru oraz rozmiaru, lub też innych parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

7.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlona zostanie specyfikacja złożonego zamówienia. Specyfikacja złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia i jego głównych cech,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami,

c) wybranej metody płatności, w tym sposobu i terminu zapłaty,

d) wybranego sposobu dostawy, a także kosztów dostawy (transportu i dostarczenia towaru), usług pocztowych oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

e) czasu dostawy.

8. Klientowi zostaną podane także dane dotyczące sposobu porozumiewania się z Klientem oraz - o ile ma to zastosowanie - czasu trwania umowy i minimalnego czasu trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy sprzedaży.

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Luksus DOM umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zamówienia.

11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim.

a. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – do czasu dostarczenia Klientowi towaru i zapłaty pełnej ceny określonej w złożonym zamówieniu.

b. Sklep przesyła Klientowi wraz z przesyłką zwierającą towar potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo wysyła potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail Klienta.

c. Luksus DOM zobowiązuje się do dostarczenia towarów zamówionych w sklepie bez wad.

13. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami w złotych polskich oraz w euro są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Wiążąca jest cena oraz inne warunki umowy z daty wysłania przez Klienta zamówienia.

14.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu lub też wprowadzania w nich zmian. W takim przypadku w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży obowiązują ceny towarów z daty wysłania przez Klienta zamówienia.

15. Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem naszego sklepu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej.

16. Odbiór osobisty towarów możliwy jest tylko w Zbrudzewie pod adresem: ul. Śremska 7b (63-100) Śrem, w godz. od 9.30 do 18 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 9:00 do 14:00..

17. Towar wysyłamy w ciągu do 3 dni roboczych od potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy do 72h po zaksięgowaniu wpłaty.

18. W przypadku niedostępności towaru, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o opóźnieniu w wysyłce towaru (wówczas może poinformować nas o rezygnacji z realizacji umowy na adres: e- sklep@luksusdom.pl albo o niemożności zrealizowania zamówienia. W powyższych przypadkach zamówienie zostanie anulowane, chyba że towar jest przygotowany na indywidualne zamówienie.

19. Do wyboru mają Państwo kilka form wysyłki:

Przesyłka kurierska

Przesyłka pobraniowa kurierem

Koszty wysyłki są przedstawiane Klientowi także podczas składania przez niego zamówienia.

Wspólpracujemy z kurierami:

DPD, GLS. ETLogistic, Globkurier, Fedex.

20. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia towaru Klientowi.

IV. PŁATNOŚCI:

1. Możecie Państwo wybrać następujące sposoby zapłaty za towar:

a. przedpłata przelewem na poniższy rachunek:

47 1020 4160 0000 2102 0226 7680

Prosimy o podanie w tytule wpłaty tylko swojej nazwy użytkownika (loginu) i numeru zamówienia.

b. e-przelew bankowy, realizowany za pomocą systemu PayPal,

c. e-przelew bankowy, realizowany za pomocą systemu PRZELEWY 24,

d. gotówką przy odbiorze towaru: należność pobierana jest w trakcie dostawy towaru.

2. Do chwili uiszczenia przez Klienta całej kwoty za zamówiony towar, pozostaje on własnością Luksus Dom

V. PROCEDURA REKLAMACYJNA- ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI

1. W przypadku wady towaru mogą Państwo złożyć reklamację.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

3. Luksus Dom odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania – o ile Klient zawiadomi Luksus Dom o wadzie i złoży jedno z poniższych żądań w ciągu roku od zauważenia wady.

4. W celu złożenia reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego. Wypełniony formularz wraz z reklamowanym towarem prosimy przesłać na adres: Luksus Dom, ul. Śremska 7 B Zbrudzewo (63-100).

5. Uprzejmie prosimy o wysłanie reklamowanego towaru - o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie do formularza reklamacyjnego dowodu zakupu.

6. Reklamowany towar powinien być wysłany do nas wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce (np. opakowania i inne w zależności od rodzaju towaru, dokumenty).

7. Prosimy także o wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

8. Luksus Dom rozpatrzy reklamację i poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna, jeżeli Klient zgłosił żądanie naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru.

9. Luksus Dom wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy, zwrot nastąpi niezwłocznie.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Luksus Dom dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby sklepu ul. Śremska 7 B Zbrudzewo (63-100).

11. Luksus Dom ponosi koszty wymiany lub naprawy, w szczególności takie jak koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

12. Klient samodzielnie decyduje czy korzysta z uprawnień reklamacyjnych czy z uprawnień gwarancyjnych, o ile mogą one być zastosowane w konkretnym przypadku.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

W sytuacji gdy towar jest zamówiony na indywidualne życzenie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku niezachowania wskazanego powyżej terminu tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przekazać nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty na adres: Luksus Dom, ul. Śremska 7 B Zbrudzewo (63-100) lub pocztą elektroniczną na adres:
e-sklep@luksusdom.pl, a także za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu. Prosimy w takim przypadku wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

4. Luksus Dom prześle Państwu wydruk potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu.

5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed przyjęciem oferty, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie nie wiążące się dla Państwa z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia określony przez Luksus Dom, lecz Luksus Dom nie jest zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

9. Luksus Dom może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam towaru na adres Luksus Dom, ul. Śremska 7 B Zbrudzewo (63-100) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliście Państwo od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem tego terminu.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Luksus Dom wyraźnie zgodził się je ponieść przesyłając państwu informację na adres e-mail.

12. W przypadku odstąpienia od umowy ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13. Uprzejmie prosimy o zwrot towaru - o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie dowodu zakupu. Towar powinien być zwrócony wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce (np. opakowania i inne w zależności od rodzaju towaru, dokumenty).

14. Prosimy też o podawanie powodu odstąpienia od umowy (w formularzu), dzięki czemu będziemy mogli lepiej dopasować oferowany towar do Państwa potrzeb.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Luksus Dom podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Luksus Dom wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Luksus Dom, ul. Śremska 7 B Zbrudzewo (63-100)., mailowo pod adres

e-sklep@luksusdom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie sklepu.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Towar wysyłamy w ciągu 10 dni od przyjęcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Strony wyłączają odpowiedzialność Luksus Dom z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego) sprzedawanych w sklepie, za wyjątkiem towarów, na które została udzielona odrębna rękojmia. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje w takim przypadku wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych). W takim przypadku towar należy dostarczyć do siedziby Luksus Dom w stanie niezmienionym, w oryginalnym – o ile to możliwe, niezniszczonym opakowaniu, w terminie 7 dni od daty dostawy/odbioru, gdzie zostanie on wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku towaru na magazynie należność za towar zostanie zwrócona. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art.558 §1 KC.

3. W przypadku innego niż osobisty odbioru towaru przez Klienta zobowiązany jest on do sprawdzenia towaru w obecności osoby doręczającej, celem uniknięcia nieporozumień w przypadku uszkodzeń mechanicznych i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji która będzie jedyną podstawą do roszczeń z tego tytułu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Luksus Dom jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.


2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Wam kompleksowej informacji w ramach oferowanych i następnie świadczonych przez nas usług, w tym w zakresie naszego marketingu. Zgodnie z tym przetwarzamy Państwa dane:

PAŃSTWA ZGODA

na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy: e- sklep@luksusdom.pl, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Na podstawie Państwa zgody będziemy mogli zapisywać Państwa dane w plikach cookies, gromadzić dane ze strony internetowej luksusdom.pl Administrator będzie przetwarzał Państwa dane do czasu wycofania zgody. Podanie Państwa danych jest niezbędne do procesów marketingowych, zawarcia umowy sprzedaży. Wyrażając zgodę dowiecie się Państwo o usługach, ofertach, promocjach.

ZAWARCIE UMOWY

w celu zawarcia i/lub realizacji umowy, w tym przygotowania oferty umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań w zakresie umowy sprzedaży na Państwa prośbę bądź w ramach oferowanych Państwu propozycji zawarcia umowy i wykonywania umowy, a także w celu:

umożliwienia świadczeniu usług drogą elektroniczną i bezpośrednią, dokonywania transakcji, płatności za usługi świadczone na Państwa rzecz,

realizacji umów,

obsługi reklamacji, zgłoszeń i skarg, w tym do organu nadzoru ochrony danych,

realizacji Państwa żądań, wniosków, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej,

kontaktowania się z Państwem w celu zawarcia, wykonania umów i usług.

Luksus Dom przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail, informacje o posiadanym numerze IP (numer IP to numer, za pomocą którego następuje identyfikacja każdego komputera podłączonego do sieci Internet, informacje o dacie i czasie wizyty na stronie www.luksusdom.pl lub o obejrzanych produktach i usługach. W sytuacji korzystania z Naszej strony internetowej za pomocą urządzenia mobilnego z włączoną funkcją geolokalizacji możemy także rozpoznać dane o Państwa lokalizacji.

NASZ OBOWIĄZEK PRAWNY

w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wtedy podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Nas w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych, ubezpieczeniowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, rozliczalności z zakresu ochrony danych osobowych, a także w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie realizacji umów, w tym umów o pracę.

NASZ UZASADNIONY INTERES

w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, która z Naszego upoważnienia przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, a także w celu utrzymania z Państwem kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dot. naszych umów i usług, ale także e sprawach innych, lecz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także marketingu osób współpracujących z Administratorem.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Prawnie uzasadnione interesy dot. marketingu bezpośredniego realizowane przez Nas polegają na oferowaniu Państwu usług w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące Państwa preferencji, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Państwa dobrowolnie, w szczególności poprzez funkcjonalność strony internetowej Administratora, w tym w celu ograniczenia prezentowanych usług lub promocji produktów i usług.

Dzięki temu będziemy mogli utrzymywać z Państwem kontakt w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w szczególności poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, pocztowy.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Luksus Dom przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwie działalności gospodarczej, numeru telefonu, numer rachunku, adresu e-mail, adresu zamieszkania (prowadzenia działalności), dane do korespondencji, informacje o posiadanym numerze IP,NIP informacje otrzymane od osoby bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, dacie i czasie wizyty na stronie www Sklepu, lub obejrzanych produktach i usługach, a także historii zamówień usług, na zasadach profilowania danych, a także wszelkie niezbędne informacje mające charakter danych osobowych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w zakresie informacji przekazywanych w korespondencji dot. zamówienia i realizacji umowy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, a pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak staje się niezbędne w przypadku złożenia zamówienia, w celu zawarcia umowy ze Sklepem i jej realizacji, w tym także uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji, rozpatrzenia roszczeń, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia ewentualnych praw i roszczeń.

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z otrzymanymi zgodami, a także do chwili wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zależnie od tego, które z faktów nastąpi jako pierwsze. Administrator oraz Podmiot przetwarzający dane przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych z chwilą złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach, jeśli przepisy prawa będą uprawniały do złożenia takiego sprzeciwu (np. w celach marketingu bezpośredniego).

Przetwarzamy lub przechowujemy Państwa dane w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży, także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń i praw przez okres przewidziany przepisami prawa o przedawnieniu roszczeń, realizacji obowiązków przepisów podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych zgodnie z przepisami prawa, w celach statystycznych i archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozliczalności wykazania przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres, w którym Administrator będzie zobligowany do zachowania danych lub dokumentów, które dokumentują spełnienia wymagań prawnych i umożliwienie kontroli przez organy nadzoru.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami danych osobowych są:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sklepu w celu obsługi portalu „Luksus Dom”, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sklepu;
b) podmioty świadczące usługi logistyczne, kurierskie, pocztowe,
c) podmioty świadczące usługi płatności, w tym banki, zakłady ubezpieczeniowe,
d) podmioty świadczące na rzecz Sklepu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
e) organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

f) podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia danych,

g) podmioty zajmujące się obsługą informatyczną (obsługa i serwis IT, w tym serwis sprzętu) Administratora, w tym podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługi konsultingowe, audytowe, marketingowe).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2019 r.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0.5730.13 lub nowszej,

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych naszego sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Luksus Dom, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Klient będący konsumentem:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b. uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem,

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Luksus Dom, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw dotyczących konsumentów, w szczególności. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

8. W ramach naszego sklepu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies zamieszczane są w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak w każdym czasie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Zarejestruj się

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło